Skip to main content

Asianajotoimisto Eskonpekka Oy

ASIANAJOTOIMISTO ESKONPEKKA OY     2018
(y-tunnus 0763680-2)


REKISTERISELOSTE (HENKILÖTIETOLAKI 10 §)

1. Rekisterinpitäjä on Asianajotoimisto Eskonpekka Oy 2.

2. Rekisterin nimi on Asianajotoimisto Eskonpekka Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Toimeksiantojen hallinta ja niiden hoidon järjestäminen, suunnittelu ja toteutus sekä toimenpiteiden kohdistaminen kuhunkin toimeksiantoon. Mahdollisten esteellisyyksien selvittäminen toimeksiantoa vastaanotettaessa. Asiakasrekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määrätty, ellei laissa ole toisin säädetty.

4. Asiakasrekisterin tietosisältö 

Asianajotoimisto Eskonpekka Oy:n nykyiset ja entiset asiakkaat
Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
Tarvittaessa henkilötunnus
Yhteisöasiakkaan yhteyshenkilö
Toimeksiannon asiasisältö oikeudellisen luokituksen mukaisesti
Asiakkaiden vastapuolet

5. Asiakasrekisteritietojen luovuttaminen

Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä satunnaisesti kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten ellei laki sitä edellytä.

6. Asiakastietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Niitä ei saa luovuttaa sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai      nimenomaista lainsäännöstä. Asiakastietoja voivat käyttää ainoastaan toimeksiannon toteutukseen osallistuvat. Rekisteripitäjän johtohenkilöt päättävät organisatorisista ratkaisuista ja antavat käyttöoikeudet työntekijöille asiakasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Asiakasrekisteriin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä. Asiakasrekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla tai salasanoilla. Asiakaskansioita säilytetään toimistoissa tai arkistotiloissa. Tilat ovat valvottuja ja lukittuja.

Asianajotoimisto Eskonpekka Oy:n yhteystiedot ovat: 

SUOMUSSALMI:                                        KUUSAMO:
Kauppakatu 20                                          PL 67 Kitkantie 18
89600 Suomussalmi                                 93601 Kuusamo
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 0400 393230                                     puh. 0400 385093
www.eskonpekka.fi                                   www.eskonpekka.fi