Skip to main content

Asianajotoimisto Eskonpekka Oy

Asianajotoimisto Eskonpekka Oy

ASIANAJOPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Asianajotoimisto Eskonpekka Oy:n yhteystiedot:

Asianajotoimisto Eskonpekka Oy
Kauppakatu 20
89600 Suomussalmi
suomussalmi(a)eskonpekka.fi
puh. 0400 393230
www.eskonpekka.fi

Asianajotoimisto Eskonpekka Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Eskonpekka Oy:n Y-tunnus on
0763680-2 ja arvonlisäverotunniste on FI07636802

Asianajotoimisto Eskonpekka Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton
ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä "asianajaja" –
ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Eskonpekka Oy:n asianajajia
valvova viranomainen on

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
faksi (09) 6866 1299
info(a)asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Eskonpekka Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta
koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.
Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0211034-2
Revontulentie 7
02010 Espoo
yritysasiakkaat(a)tapiola.fi
puh. (09) 4531, fax (09) 453 2146
www.tapiola.fi